O nás

Společnost Nicolet CZ s.r.o. je výhradním dodavatelem výrobků americké společnosti Thermo Scientific v České republice.

Společnost Thermo Scientific je předním světovým výrobcem infračervených a Ramanových spektrometrů s Fourierovou transformací (FT­-IR, FT­-NIR a FT­-Raman), dále disperzních Ramanových spektrometrů a veškerého příslušenství k těmto systémům. Tyto přístroje jsou určeny k chemické analýze nebo fyzikálnímu měření.  


Dále společnost Nicolet CZ zastupuje v České Republice:  
 
BW Tek Inc.: přenosné Ramanovy spektrometry, UV-VIS-NIR spektrometry, LIBS spektrometry, zakázková OEM výroba dle aplikace atd. 

S+I Spectroscopy and Imaging GmBH: vysoce vědecké Ramanovy spektrometry, Raman-AFM, monochromátory atd.

Designs & Prototypes d.b.a. D&P Instruments™: přenosné FT-IR spektrometry pro tzv. "remote sensing" experimenty.

Neaspec: vysoce vědecké mikrospektrometry pro experimenty v blízkém poli s velmi vysokým rozlišením.

Photon Systems, Inc.: UV Raman spektroskopie, UV/deep UV lasery. Vývoj přístrojů dle aplikace a využití. 

Společnost Nicolet CZ s.r.o. dále nabízí všem svým zákazníkům servis spektrometrů námi zastupovaných společností, jejich certifikaci a testování dle platných norem a předpisů, zakázkový vývoj analytických metod, specializované knihovny infračervených a Ramanových spekter a vývoj software pro Vaše aplikace. 
 
Společnost Nicolet CZ s.r.o. v neposlední řadě organizuje každoročně přibližně třináct specializovaných kurzů infračervené a Ramanovy spektroskopie (teoretických i praktických), z nichž některé ve spolupráci s českou Spektroskopickou společností Jana Marka Marci. Více informací naleznete zde.