Pro chemické analýzy
a fyzikální měření


Nemělo by vám uniknout

Procesní Ramanův spektrometr Nicolet iXR

Nový multi-modální disperzní Ramanův spektrometr iXR je prvním komerčně dostupným procesním a laboratorním Ramanem určeným primárně pro integraci s dalšími analytickými metodami.

FT-IR mikroskop Nicolet iN5

Nicolet iN5 je nejnovější infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací na trhu. Nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Nicolet iN5 byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce kteří přesně vědí jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na FT- IR mikroskopii. Nicolet iN5 je spektrometr pro experty hledající odpovědi rychlým a reprodukovatelným způsobem.

Přenosný Ramanův spektrometr i-Raman Pro-ST

Nový přenosný Ramanův spektrometr iRaman Pro-ST nabízí jedinečné řešení pro měření Ramanových spekter přes obalové materiály See Through package, a to včetně papírových obalů!


Máme zájem o předvedení přístroje

Aplikační středisko Nicolet CZ (Praha 10) je plně k dispozici! S některými typy přístrojů Vás rádi navštívíme.

Aplikační podpora!

Kurzy a školení, setkání uživatelů, teorie a aplikace, webináře.