Micro Well Plate příslušenství

Kombinace tohoto příslušenství a softwaru Omnic Array Automation umožňuje standardizované automatické měření vzorků v nástavcích typu well plate s 96ti, 384, nebo 1056 pozicemi pro Vaše vzorky. Nástavec umožňuje dva typy měření FT-IR spekter: transmisní a difúzně-reflektanční. Při měření transmisních spekter je možné využít i možností implementované video kamery.

Software Omnic Array Automation pak následně umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocování získaných dat, včetně grafické - chemometrické (zejména shlukové) analýzy. Možností je i kompatibilita s LIMS.