Kombinace FT-IR a reometru

Nově také nabízíme jedinečnou kombinaci reometru a FT-IR spektrometru pro simultanní měření infračervených spekter a reometrických vlastností látek. Více zde, zde a zde.

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 v kombinaci s reometrem HAAKE MARS
(Zajímavé video zde)