Gelová permeační chromatografie

Gelová permeační chromatografie (GPC) je tradiční metoda pro separaci a čištění analytů různých typů. Umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace). Je rychlá, univerzální a snadno automatizovatelná. Nově lze tuto metodu kombinovat s transmisní FT-IR spektroskopií pomocí speciální GPC cely. Tato cela je kompatibilní se všemi spektrometry spoelčnosti Nicolet CZ s.r.o. 

Vlastnosti cely:

  • transmisní měření FTIR spekter, kompatibilní s jakýmkoliv infračerveným spektrometrem společnosti Nicolet CZ
  • Volitelná okénka cely (doporučujeme ZnSe)
  • kontrola teploty do 220 °C
  • možnost experimentů s vyšším tlakem (do 5 Mpa)
  • flexibilní vyhřívané (30 inch, 1/16") transferové vedení pro přenos analytu, kompatibilní s jakýmkoliv GPC zařízením.   

Hlavní využití kombinace FTIR - GPC:

  • dělení a identifikace sloučenin do jednotlivých skupin.Zejména aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, nukleové kyseliny a sacharidy (dle aplikace).
  • čištění  extraktů: odstraňování a identifikace vysokomolekulárních nežádoucích látek
  • stopová analýza: pesticidy a průmyslové kontaminanty