90º příslušenství

90º příslušenství (refractive) je vhodné především pro specializované polarizační studie. K dispozici je pro FT-Ramanovy spektrometry.