UV - VIS - NIR

Nabízíme širokou škálu uživatelsky a aplikačně volitelných UV-VIS-NIR spektrometrů společnosti BWTek. S výběrem vhodného spektrometru pro Vaše pracoviště či aplikaci Vám rádi pomůžeme.
Více informací o těchto produktech naleznete na tomto portálu: bwtek.cz

NOVINKY:

Přenosný NIR spektrometr i-Spec Plus a Ruční NIR spektrometr i-Spec Nano