UpDrift příslušenství

Nástavec Smart NIR UpDrift je špičkové příslušenství pro měření difůzně reflektančních infračervených spekter v NIR oblasti. Design tohoto nástavce umožňuje rychlé měření pevných látek a prášků přímo v plastových sáčcích, skleněných lahvích, popř. vialkách či petriho miskách různých velikostí. Vzorek se jednoduše pokládá na safírové okénko. Možností je i rotace vzorku během měření (pro heterogenní vzorky). Nástavec je vhodný pro spektrometry řady iS50 a iS10. Jako pro všechny příslušenství s označením SMART platí, že řídící program nástavec pozná a sám si přenastaví parametry měření. Součástí příslušenství Smart NIR UpDrift je standartní referenční materiál Spectralon. Ten lze využít jak k testování výkonu příslušenství, tak pro měření pozadí (background).