Spektrometry

Disperzní Ramanův spektrometr DXR Smart Raman s příslušenstvím dle dohody!

FT-IR spektrometr Impact 410, rok výroby 1996, spektrální rozsah 7400-400 cm-1, rozlišení 1 cm-1, KBr optika, dTGS detektor, řízený standardním počítačem se softwarem Omnic.  V České republice je více než 80 systémů tohoto typu, vysoká spolehlivost ověřená praxí.

FT-IR spektrometr Magna 550, rok výroby 1994, spektrální rozsah 7400-400 cm-1, rozlišení 0.5 cm-1, KBr optika, dTGS detektor, řízený standardním počítačem se softwarem Omnic. Tento systém je vhodný pro rozšíření do jiných spektrálních oblastí (FT-NIR) popř. k připojení dalších pokročilých technik.

FT-IR spektrometr Protégé 460 s externím paprskem rok výroby 1996, spektrální rozsah 7400-400 cm-1, rozlišení 0.5 cm-1, KBr optika, dTGS detektor, řízený standardním počítačem se softwarem Omnic. Tento systém je připravený pro připojení  infračerveného mikroskopu, GC/FTIR, TGA/FTIR nebo rozšíření do jiných spektrálních oblastí. Nicolet GC/FTIR interface (MCT-A detektor), rok výroby 1996, připojitelný k Protégé 460, je také k dispozici.

FT-IR spektrometr AVATAR s DTGS detektorem, spektrální rozsah 7800 - 350 cm-1, dělič paprsků KBr. Řízeno standartním PC (Windows XP a vyšší). Rozměry: 50 x 58 x 29 cm.