SERS

SERS: Surface-Enhanced Raman Scattering.

Nabízíme širokou škálu příslušenství (balíčků) pro úpravu a měření Vašeho vzorku pomocí SERS techniky (mikropipety, koloidní suspenze s různou velikostí částic, specializované slidy, držáky slidů, automatizace měření atd.). Součástí každého balíčku je i návod k použití. Novinkou je možnost využití balíčku Niccolloid Silver, který obsahuje substrát vyvinutý českými vědci.  
 
Nejčastější využití SERS techniky měření Ramanských spekter:

 • Biologie: detekce bakterií, virů, analýza buněk, RNA/DNA, proteiny, aminokyseliny
 • Potravinářství: identifikace bakterií, kontaminace, nemoci rostlin 
 • Forenzní aplikace: detekce drog a výbušnin, analýza inkoustů
 • Farmacie: vývoj léků, analýza proteinů
 • Umění: analýza pigmentů

Vybraná literatura využití SERS techniky:

 • “Feasibility of colloidal silver SERS for rapid bacterial screening” by Yongliang Liu, Kuanglin Chao, Xiangwu Nou and Yud-Ren Chen, Sens. & Instrumen. Food Qual., 2009, vol 3, pages 100–107. 
 • “Silver nanoparticles synthesized by direct photoreduction of metal salts. Application in surface-enhanced Raman spectroscopy” by Roberto Sato-Berrú, Rocío Redón, América Vázquez-Olmos and José M. Saniger, J. Raman Spec., 2009, vol 40, pages 376–380. 
 • “Structural analysis of biological alphatic compounds using surface-enhanced Fourier Transform Raman spectroscopy” by Takeshi Hasegawa, Biopolymers, 2004, vol 73, pages 457–462.  
 • “Analysis of alizarin by surface-enhanced and FT-Raman spectroscopy” by A. Baran, B. Wrzosek, J. Bukoswka, L.M. Proniewicz and M. Baranaska, J. Raman Spec., 2009, vol 40, pages 436–441. 
 • "Aptamer based Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) for Detection of Ricin in Liquids": Thermo Scientific, Application Note   
 • "Practical Applications of Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS)”: Thermo Scientific, Application Note
 • “Use of Antibody Modified SERS for Foreign Protein Detection in Milk”: Thermo Scientific, Application Note
 • "Detection of Ricin in Milk using Immunomagnetic Separation (IMS) with Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Detection", Application Note
 • "Aptamer based Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) for Detection of Ricin in liquids", Application Note 
 • "Electron Hopping Through Single-to-Few-Layer Graphene Oxide Films. Side-Selective Photocatalytic Deposition of Metal Nanoparticles" by Ian V. Lightcap, S. Murphy et al.: Journal of Physical Chemistry Letters, 2012; : 1453