QTRam

NOVINKA 2018

QTRam™ je nový přenosný transmisní Ramanův spektrometr vybavený STRaman technologií umožňující rychlou/nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní analýzu (nejen) farmaceutických produktů. Spektrometr je vybaven řídícím software splňujícím 21 CFR Part 11 regulaci pro kvantitativní analýzu složení a uniformity farmaceutických surovin a produktů. QTRam je jednoduše přenositelný a nevyžaduje řízení přes externí notebook, což z něj činí ideální nástroj pro at-line analýzu a přenos mezi různými výrobami/halami. Spektrometr je vybaven vlastní touch screen monitorem pro ovládání řídícího software. Tento implementovaný software umožňuje tvorbu kvantitativních/ kvalitativních metod analýzy dat a vyhodnocování měřených vzorků s výstupem do zabezpečené databáze reportů. Přístroj může být vybaven farmaceutickými knihovnami Ramanových spekter a ASTM kalibračními standardy.

Hlavní aplikace QTRam:

  • Uniformita složení - kontrola/zajištění správného obsahu aktivní látky (API) v tabletách, kapslích i gelech
  • Uniformita míchání  - kontrola/zajištění správného míchání tabletoviny: transmisní Raman umožňuje rychlé získávání spekter z širokých oblastí vzorků, nástavce pro volbu oblasti měření "spot size" dle aplikace (2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm atd.)
  • Vývoj formulací - podpora QbD konceptu pro kvantifikaci API a excipientů ve finální dávce
  • Detekce padělků – rychlá kontrola složení = kvalita/kvantita, výpočet obsahu API