Nujol Kit

Pro klasickou nujolovou techniku měření prášků nabízíme balíček Nujol Kit. Ten kromě Nujolového oleje obsahuje i speciálně upravené Petriho misky pro přípravu vzorku.