Nicolet iS10

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 je snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný přístroj, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na jeho provoz. Inteligentní řídicí program OMNIC je intuitivní, snadno se používá a obsahuje nástroje poskytující jednoznačné odpovědi na Vaše otázky. Činnost přístroje je díky USB komunikaci řízena standardním PC nebo notebookem.

Infračervený spektrometr s Fourierovskou transformací - Nicolet iS10

Systém měření vzorků je založen na širokém spektru různých SMART příslušenství dle Vaší aplikace. SMART příslušenství je po vložení do vzorkového prostoru přístroje automaticky detekováno a poté jsou okamžitě nastaveny optimální parametry měření. Základní měřicí úkony lze provádět také pomocí tlačítek na přístroji, čímž se omezuje potřeba „přebíhání“ k počítači a zpět.

Nicolet iS10 ve spojení s infračerveným mikroskopem Continuum

Nicolet iS10 ve spojení s termogravimetrickou analýzou

Nově také nabízíme jedinečnou kombinaci reometru a FT-IR spektrometru pro simultánní měření infračervených spekter a reometrických vlastností látek. Více zde a zde.

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 v kombinaci s reometrem HAAKE MARS