Nicolet iS10

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 je snadno obsluhovatelný, spolehlivý a na údržbu nenáročný přístroj, který zpřístupňuje infračervenou spektroskopii všem uživatelům, nejen spektroskopickým odborníkům. Vysoká spolehlivost jednotlivých součástí přístroje ho činí téměř nezničitelným a zásadně omezuje náklady na provoz. Řídící program OMNIC je intuitivní, snadno se používá a obsahuje nástroje poskytující jednoznačné odpovědi na Vaše otázky. Činnost přístroje je díky USB komunikaci řízena buď standardním PC nebo notebookem.

Infračervený spektrometr s Fourierovskou transformací - Nicolet iS10

Systém měření vzorků je založen na širokém spektru různých SMART příslušenství dle Vaší aplikace. SMART příslušenství je po vložení do vzorkového prostoru přístroje automaticky detekováno, okamžitě jsou nastaveny optimální parametry měření. Základní měřící úkony lze také provádět pomocí tlačítek na přístroji, čímž se omezuje potřeba „přebíhání“ k počítači a zpět.

Nicolet iS10 ve spojení s infračerveným mikroskopem Continuum

Nicolet iS10 ve spojení s termogravimetrickou analýzou

Nově také nabízíme jedinečnou kombinaci reometru a FT-IR spektrometru pro simultanní měření infračervených spekter a reometrických vlastností látek. Více zde a zde.

FT-IR spektrometr Nicolet iS10 v kombinaci s reometrem HAAKE MARS