NanoLIBS®Q

NanoLIBS®Q

Ruční LIBS spektrometr pro nejnáročnější aplikace! Kvalitativní a kvantitativní prvková analýza pomocí laserové spektroskopie. LIBS spektroskopie nevyžaduje jakoukoliv úpravu vzorků, měření spektra a vyhodnocení je obvykle v řádu vteřin. Metoda má velmi široké spektrální prvkové pokrytí, včetně pro jiné metody problematických prvků jako H, Be, Li, C, N, O, Na a Mg. Obvyklé meze detekce jsou v řádu jednotek ppm!

Příklad použití: Kvantitativní analýza složení slitin lithia: Li-Al, Li-Mg atd. 

 • 3,7" touch screen displej s vysokým rozlišením
 • wi-fi a ethernet data transfér
 • AC adaptér, baterie
 • Váha včetně baterie: méně než 1,8 kg

Možnosti nejčastějšího využití LIBS:

 • Chemie
 • Restaurátorství
 • Elektronika
 • Environmentální studie
 • Potravinářství
 • Geologie
 • Lékařská diagnostika
 • Analýza a identifikace minerálů
 • Sklářský průmysl (obsah Fe, Si, Ca atd. ve sklech různých typů)
 • Petrochemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl (NaCl versus KCl atd.) 
 • Analýza polymerů
 • Detekce těžkých kovů
 • Bezpečnostní aplikace