MIRAN SapphIRe

Mobilní NDIR spektrometr pro analýzu plynů MIRAN SapphIRe

Spektrometr MIRAN SapphIRe byl vyvinut pro nejnáročnější aplikace analýzy plynů. Otřesy během měření nejsou problémem, součástí dodávky je vždy transportní kufr pro jednoduchou manipulaci, popř. převoz přístroje. Jednoduchý operační software automaticky koriguje vlivy vlhkosti, teploty a tlaku. Přístroj je napájen z elektrické sítě, či baterie.

Nejčastější oblasti využití:

  • Hygiena: kvalita pracovního ovzduší (CO, CO2 a uhlovodíky), ventilační studie, „sick building" syndrom, kontrola průmyslových procesů atd.
  • Nemocnice: kontrola úniků medicinálních plynů, kontrola čistoty kyslíku, kontrola množství formaldehydu v ovzduší
  • Vojenství: vojenské nemocnice, detekce bojových plynů, kontrola nebezpečných stanovišť, letectví (palivo do tryskáčů) atd.
  • Požárníci: analýza zplodin při požárech, kontrola nebezpečných prostor atd.