Mikroskop SurveyIR™

NOVINKA: Příslušenství Czitek SurveyIR kompatibilní se všemi FT-IR spektrometry dodávanými společností Nicolet CZ umožňuje jednoduchý a cenově dostupný upgrade klasické FT-IR spektroskopie na infračervenou mikroskopii. Vložení tohoto příslušenství do vzorkového prostoru spektrometru umožňuje získávání vysoce kvalitních spektroskopických dat v kombinaci s obrazovou dokumentací měřených vzorků. Rozlišení tohoto FTIR mikroskopu se pohybuje okolo 100 mikrometrů a umožňuje celkem tři měřící módy získávání FTIR spekter.

 • Transmisní měření
 • Reflexní měření
 • mikroATR měření (attenuated total reflectance) 

Hlavní vlastnosti SurveyIR příslušenství: 

 • V kombinaci s Nicolet iS5 velmi snadná přenositelnost a možnost experimentů mimo laboratoř
 • V kombinaci s Nicolet iS50 možnost FT-FAR mikroskopie! Více zde a zde
 • Tři typy osvitu vzorku (iluminace): transmise, reflexe a dark-field (nepřímý osvit)  
 • Diamantový ATR nástavec typu view-through, možnost germaniového krystalu
 • Kamera s vysokým rozlišením pro optimální dokumentaci měřených vzorků 5mp CMOS color video camera, 2592 x 1944 resolution
 • Velmi šíroký FOV (field of view): 1900 µm
 • Profukovatelné suchým vzduchem, dusíkem atd.
 • eSpot™ software pro řízení mikroskopického experimentu a kamery

SurveyIR and eSpot are trademarks of Czitek, LLC.