Metanolová kausa

Naše společnost se úspěšně zapojila do řešení problému metanolu v alkoholických nápojích (pomocí Ramanovy spektroskopie a FT-IR ATR spektroskopie).

Více informací také na Novinky.cz a IDnes. Dále také zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Zašleme Vám detailní přednášku: STANOVENÍ METHANOLU V LIHOVINÁCH METODAMI MOLEKULOVÉ SPEKTROMETRIE.