Ledvinové kameny

Močové a ledvinové kameny patří mezi velice nepříjemná onemocnění. Pozdní diagnóza vede často k velice bolestivým symptomům a invazivní a nákladné léčbě, která může zásadním způsobem zhoršit kvalitu pacientova života. Pomocí speciálního balíčku Kidney Stone Analysis lze rychle a jednoduše analyzovat celou řadu konkrementů (nejlépe metodikou FT-IR transmisní spektroskopie pomocí tvorby KBr tablet), určit jejich příčinu a navrhnout možné způsoby terapie včetně diety vhodné pro pacienta.

Pro kvalitativní a kvantitativní prvkovou analýzu složení ledvinových kamenů je také k dispozici ruční LIBS spektrometr (ten v konkrementech bez problémů kvantifikuje prvky jako P, S, Si, Ti, a Zn, ale i karcinogenní prvky jako chrom, kadmium, olovo,nebo vanad.