Kurzy Molekulové spektroskopie 2020

Pouze pro majitele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ.
Pro nové majitele našich spektrometrů - kurzy vždy zdarma!

Podrobnější informace o všech kurzech naleznete ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka.

V případě zájmu, či dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz

1. Termín: 13.-17.1.2020: Měření vibračních spekter 

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, chyby měření atd., odpoledne cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 10.12.2019

2. Termín: 20.1 - 24.1.2020: Interpretace vibračních spekter 

 • Přednášky - přiřazování charakteristických pásů, práce se spektry konkrétních sloučenin, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 10.12.2019

3. Termín: 10.2.2020: Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách

 • Legislativní požadavky, rozpouštědla vhodná pro stanovení a identifikaci ropných látek.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 6.1.2020

4. Termín: 2.3 - 4.3.2020: Základy FT-IR spektroskopie a práce s programem Omnic 

 • Přednášky - teorie a možnosti programu Omnic.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.1.2020

5. Termín: 24.3.2020: Program Macros Basic 

 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.2.2020

6. Termín: 21.4.2020: Program Result 

 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometry ANTARIS I, II a ANTARIS IGS  - přednášky, cvičení 
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 14.2.2020

7. Termín: 12.5 - 13.5.2020: Program TQ Analyst 

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.3.2020

8. Termín: 1.6.2020: Program Omnic Specta 

 • Základy nového spektroskopického programu Omnic Specta
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.4.2020

9. Termín: 19.10 - 21.10.2020: Úvod do Ramanovy spektroskopie a mikrospektroskopie nanoobjektů

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.8.2020

10. Termín: 9.11.2020: FT-IR analýza paliv a maziv

 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů - novinky, přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.9.2020

11. Termín: 23.11.2020: Teoretické základy infračervené mikroskopie

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití, cvičení a demonstrace
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.9.2020