Kurzy Molekulové spektroskopie 2019

Pouze pro majitele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ.
Pro nové majitele našich spektrometrů - kurzy vždy zdarma!

Podrobnější informace o všech kurzech naleznete ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka.

V případě zájmu, či dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz

1. Termín: 14.-18.1.2019: Měření vibračních spekter PROBĚHLO

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, chyby měření atd., odpoledne cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 17.12.2018

2. Termín: 21.1 - 25.1.2019: Interpretace vibračních spekter PROBĚHLO

 • Přednášky - přiřazování charakteristických pásů, práce se spektry konkrétních sloučenin, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 17.12.2018

3. Termín: 11.2.2019: Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách PROBĚHLO

 • Legislativní požadavky, rozpouštědla vhodná pro stanovení a identifikaci ropných látek.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 4.1.2019

4. Termín: 4.3.-6.3.2019: Základy FT-IR spektroskopie a práce s programem Omnic PROBĚHLO 

 • Přednášky - teorie a možnosti programu Omnic.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.1.2019

5. Termín: 2.4.2019: Program Macros Basic PROBĚHLO  

 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 28.2.2019

6. Termín: 8.4.2019: Program Result PROBĚHLO 

 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometry ANTARIS I, II a ANTARIS IGS  - přednášky, cvičení 
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 29.3.2019

7. Termín: 14.-15.5.2019: Program TQ Analyst PROBĚHLO  

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 29.3.2019

8. Termín: 3.6.2019: Program Omnic Specta PROBĚHLO 

 • Základy nového spektroskopického programu Omnic Specta
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.4.2019

9. Termín: 24 - 25.9.2019: Program TQ Analyst OBSAZENO! 

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.8.2019

10. Termín: 7.-9.10.2019: Úvod do Ramanovy spektroskopie a mikrospektroskopie nanoobjektů

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.8.2019

11. Termín: 21.10.2019: FT-IR analýza paliv a maziv

 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů - novinky, přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 2.9.2019

12. Termín: 4.11.2019: Teoretické základy infračervené mikroskopie

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití, cvičení a demonstrace
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.9.2019