Kurzy Molekulové spektroskopie 2018

Pouze pro majitele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ.
Pro nové majitele našich spektrometrů - kurzy vždy zdarma!

Podrobnější informace o všech kurzech naleznete ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka.

V případě zájmu, či dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz

1. Termín: 15.-19.1.2018: Měření vibračních spekter PROBĚHLO

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, chyby měření atd., odpoledne cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.12.2017

2. Termín: 22.1 - 26.1.2018: Interpretace vibračních spekter PROBĚHLO

 • Přednášky - přiřazování charakteristických pásů, práce se spektry konkrétních sloučenin, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.12.2017

3. Termín: 19.2.2018: Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách PROBĚHLO

 • Legislativní požadavky, rozpouštědla vhodná pro stanovení a identifikaci ropných látek.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 5.1.2018

4. Termín: 5.3.-7.3.2018: Základy FT-IR spektroskopie a práce s programem Omnic PROBĚHLO

 • Přednášky - teorie a možnosti programu Omnic.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.1.2018

5. Termín: 17.4.2018: Program Macros Basic PROBĚHLO

 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 28.2.2018

6. Termín: 23.4.2018: Program Result PROBĚHLO

 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometry ANTARIS I, II a ANTARIS IGS  - přednášky, cvičení 
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.3.2018

7. Termín: 15.-16.5.2018: Program TQ Analyst PROBĚHLO

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.4.2018

8. Termín: 4.6.2018: Program Omnic Specta PROBĚHLO

 • Základy nového spektroskopického programu Omnic Specta
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 28.4.2018

9. Termín: 8.-10.10.2018: Úvod do Ramanovy spektroskopie a mikrospektroskopie nanoobjektů

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.9.2018

11. Termín: 29.10.2018: FT-IR analýza paliv a maziv

 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů - novinky, přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.9.2018

12. Termín: 5.11.2018: Teoretické základy infračervené mikroskopie

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití, cvičení a demonstrace
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 29.9.2018