Kurzy Molekulové spektroskopie 2017

Pouze pro majitele spektrometrů od společnosti Nicolet CZ.
Pro nové majitele našich spektrometrů - kurzy vždy zdarma!

Podrobnější informace o všech kurzech naleznete ke stažení zde:

Materiály z jednotlivých kurzů (přednášky, cvičení atd.) jsou k dispozici na vyžádání. Každý kurz je zakončen certifikací účastníka.

V případě zájmu, či dotazů nás laskavě kontaktujte na e-mailové adrese fidlerova@nicoletcz.cz

1. Termín: 16.-20.1.2017: Měření vibračních spekter (PROBĚHLO)

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, chyby měření atd., odpoledne cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.12.2016

2. Termín: 23.1 - 27.1.2017: Interpretace vibračních spekter (PROBĚHLO)

 • Přednášky - přiřazování charakteristických pásů, práce se spektry konkrétních sloučenin, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.12.2016

3. Termín: 20.2.2017: Stanovení NEL a EL ve vodách a půdách (PROBĚHLO)

 • Legislativní požadavky, rozpouštědla vhodná pro stanovení a identifikaci ropných látek.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 5.1.2017

4. Termín: 27.2.-1.3.2017: Základy FT-IR spektroskopie a práce s programem Omnic (PROBĚHLO)

 • Přednášky - teorie a možnosti programu Omnic.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 30.1.2017

5. Termín: 4.4.2017: Program Macros Basic (PROBĚHLO)

 • Automatizace postupů pomocí programu Macros Basic - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 28.2.2017

6. Termín: 24.4.2017: Program Result (PROBĚHLO)

 • Tvorba workflows pro rutinní práci s FT-NIR spektrometry ANTARIS I, II a ANTARIS IGS  - přednášky, cvičení 
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 31.3.2017

7. Termín: 16.-17.5.2017: Program TQ Analyst (PROBĚHLO)

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí programu TQ Analyst - přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.4.2017

8. Termín: 29.5.2017: Program Omnic Specta (PROBĚHLO)

 • Základy nového spektroskopického programu Omnic Specta
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 28.4.2017

9. Termín: 19.-20.09.2017: Program TQ Analyst (PROBĚHLO)

 • Základy kvantitativní a kvalitativní analýzy.
 • Vytváření kalibrací pomocí  programu TQ Analyst - přednášky, cvičení
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.8.2017

10. Termín: 9.-11.10.2017: Úvod do Ramanovy spektroskopie a mikrospektroskopie nanoobjektů

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 1.9.2017 - - - prodlouženo!

11. Termín: 30.10.2017: FT-IR analýza paliv a maziv

 • Získávání kvalitativních a kvantitativních informací z infračervených spekter motorových a průmyslových olejů - novinky, přednášky, cvičení.
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 15.9.2017 - - - prodlouženo!

12. Termín: 6.11.2017: Teoretické základy infračervené mikroskopie

 • Přednášky - teorie, měřící techniky, využití, cvičení a demonstrace
 • Termín pro zaslání přihlášky: nejpozději do 29.9.2017