Konzervátorství/restaurátorství

Společnost Nicolet CZ s.r.o. nabízí extenzivní možnosti přístrojové techniky pro výzkumníky a praktiky z oblasti restaurátorství a konzervátorství: