Integrating Sphere příslušenství

Nástavec Smart NIR Integrating Sphere je vhodný pro měření diffůzně reflexních infračervených spekter v NIR oblasti. Nástavec obsahuje interní automatizovaný standard pro měření pozadí (zlaté zrcátko) a jeho jedinečný design umožňuje rychlé, jednoduché a reprodukovatelně měření. Nástavec je vhodný do spektrometrů řady iS50 a iS10. Jako pro všechny příslušenství s označením SMART platí, že řídící program nástavec pozná a sám si přenastaví parametry měření.

Nicolet iS50 s příslušenstvím NIR integration sphere