DXR2xi Mikroskop

Nový Ramanův mikrospektrometr Thermo Scientific DXR2xi posouvá Ramanovu mikroskopii na zcela novou uživatelskou úroveň. Uživateli prověřený Ramanův mikroskop DXR je nyní v nové verzi DXRxi dostupný s vysoce výkonným EMCCD detektorem a mikroskopickým stolkem s možností mikro posuvu 0,5 mikrometru, pro tzv. „Chemical Imaging“ vzorků.

Unikátní je zcela nové řešení synchronizace pohybu piezoelektricky řízeného stolku mikroskopu s EMCCD detektorem. Všechny komponenty systému (lasery, mřížky, filtry) jsou uživatelsky vyměnitelné a automaticky detekovatelné, řídící program také umožňuje optimalizaci všech parametrů systému v reálném čase. Kombinace těchto faktorů vede k intenzivnímu zjednodušení analýzy všech typů materiálů Ramanovou spektroskopií.

Novinkou je zejména bezkonkurenční rychlost získávání dat, během několika desítek minut lze získat milióny Ramanových spekter a s rozlišením 0,5 mikrometrů tak zmapovat např. celou farmaceutickou tabletu! Ramanovy mikroskopy DXR a DXRxi lze nyní také spojit s AFM mikroskopem a současně získávat informace o strukturálních a topografických vlastnostech povrchu materiálu, a to v jednotkách nanometrů. Samozřejmostí je také možnost TERS a SPM. Spojení technik Raman-AFM je logickým řešením např. pro materiálové inženýrství a další obory zkoumající povrchy různých materiálů.

Rádi Vám zašleme i příslušné brožury a aplikační noty:

  • DXRxi Raman Imaging Microscope
  • Uncovering the Secrets Governing the Chemical Vapor Deposition of Graphene with Rapid Raman Imaging
  • Graphene Protective Coating Capabilities Investigated by Raman Rapid Chemical Imaging
  • Visualizing Content Distribution in Tablets with Raman Imaging
  • The Analysis of Low Dose Tablets and Polymorphs using Raman Imaging
  • Label-free Raman imaging for Life Science applications
  • Možnost automatické polarizace

Více naleznete zde