DXR Mikroskop

Disperzní Ramanův mikroskop Nicolet DXR2 je přístroj určený pro aplikace vyžadující vysoké prostorové rozlišení, jednoduchost přípravy vzorků a využití silných stránek Ramanovy mikroskopie. Byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce, kteří přesně vědí, jakou informaci chtějí, ale nemají čas ani touhu se stát specialistou na Ramanovu spektroskopii, a taky pro experty hledající lepší odpovědi rychlejším způsobem. Hlavními výhodami tohoto unikátního přístroje jsou:

  • Autoexpozice a autofokus – jako u digitálních fotoaparátů. Již žádné hledání optimálních parametrů a měření metodou: "pokus – omyl"!
  • Prostorové rozlišení 1 μm v osách X a Y, hloubkové rozlišení 2 μm (osa Z).
  • Až pět různých excitačních laserů pro optimální získání spektra obtížných vzorků.
  • Regulátor výkonu laseru pro stálý dodávaný výkon laseru na vzorku.
  • Konfokální design, vynikající vizuální kvalita. Reflexní a transmisní osvit vzorku, fluorescenční iluminace. 
  • Patentovaný systém rychlé automatické justáže pro maximální výkon.
  • Rychlá, automatická mnohobodová kalibrace pro jistotu v identifikaci vzorků.
  • Kompatibilita s mnoha kvalitními mikroskopickými díly značky Olympus.
  • Laserová bezpečnost třídy 1 – nejsou potřeba žádné úpravy pracoviště.
  • Možnost automatické polarizace

DXR2 Smart Microscope - disperzní Ramanův mikroskop

Ramanův mikroskop Nicolet DXR2 má unikátní design spektrografu, který na rozdíl od běžných Ramanských spektrometrů nevyžaduje dodatečnou justáž přístroje při změně excitačního laseru. Všechny volitelné součásti přístroje – lasery, mřížky a filtry – využívají technologie SmartLock pro naprosto reprodukovatelné umístění a automatické rozpoznávání zapojené součástky. Přístroj je proto možné kdykoli dodatečně upgradovat na vyšší rozlišení, jinou vlnovou délku excitačního laseru, vláknovou optiku, to vše bez nutnosti dodatečného seřizování servisním technikem. Jen se dokoupí potřebný díl.

Mikroskopová část přístroje používá na nekonečno korigovanou konfokální optiku. Objektivy a jiné optické díly vyrábí společnost Olympus. Mikroskop je vybaven trinokulárem pro vizuální náhled a zároveň videoobraz. Hlava může nést až 5 objektivů - 4x, 10x, 20x, 50x, 100x, olejově-imerzní, vodní imerzní, s dlouhou pracovní vzdáleností atd.

Osvětlení může být standardní nebo brightfield/darkfield. Obraz může být dále upraven analyzérem polarizace, jako fluorescenční nebo systémem DIC. Mikroskopický stolek může být manuální nebo motorizovaný, s dvěma různými stupni preciznosti posunu. Pojme i rozměrné vzorky, vyhřívané, chlazené a jiné speciální nástavce, well-plates…

Systém měření spekter zahrnuje jako klíčové prvky autofokus pro získání maximální intenzity Ramanského signálu a autoexpozici pro výpočet optimální doby expozice a počtu expozic. Spektra fluoreskujících vzorků mohou být automaticky korigována. Software taky automaticky detekuje a odstraňuje artefakty spekter způsobené částicemi kosmického záření.

Aby bylo dosaženo maximální kvality, reprodukovatelnosti a vlnočtové správnosti měřených Ramanových spekter, je Ramanův mikroskop Nicolet DXR2 vybaven patentovaným nástrojem pro automatickou justáž optiky, kterou se dosáhne přesná souosost laserového paprsku, Ramanovy emise, viditelného obrazu a vlasového kříže mikroskopu. Zároveň nástroj slouží ke kalibraci vlnových délek na emisní čáry neonové lampy, ke kalibraci laserové frekvence na pásy polystyrenového standardu a ke kalibraci intenzity spektra na standardizovaný zdroj bílého světla.

Přístroj je řízen uživatelsky velice vlídným a léty prověřeným programem Omnic. Identifikaci neznámých vzorků usnadňuje nejrozsáhlejší dodávaná elektronická knihovna Ramanových spekter. Omnic poskytuje také možnost simultánního porovnání infračerveného spektra vzorku s databází IČ spekter a Ramanova spektra vzorku s databází Ramanových spekter (Linked Search).

Další, s Omnicem dokonale integrované programy, umožňují automatizované měření a analýzu naměřených spekter z plošných měřících nástavců (well plates apod. – Omnic Array Automation),  mapování vzorků a analýzu obrazu (Omnic Atlµs), měření a vyhodnocování časově proměnných vzorků (chemické kinetiky, polymerace, vytvrzování,.. – Omnic Series), automatizaci rutinních měření (Omnic Macros/Pro a Visual Basic), a také kvantitativní a kvalitativní analýzu vzorků (TQ Analyst).