ConservatIR: externí reflexní příslušenství

Novinka 2018

Nové příslušenství ConservatIR™ FTIR External Reflection Accessory umožňuje nedestruktivní, snadnou a rychlou analýzu velkých objektů mimo vzorkový prostor FT-IR spektrometru. Analýza pigmentů, barviv a dalších komponent předmětů kulturního dědictví jako jsou například obrazy a sochy v laboratoři i v exteriérech. Analýza jejich pravosti a nároků na případnou restaurátorskou činnost. Příslušenství bylo speciálně vytvořeno pro konzervátorsko-restaurátorskou činnost, nicméně jeho využitelnost je mnohem širší (např. automobilový průmysl). 

Hlavní vlastnosti příslušenství: 

  • Jednoduché nastavení měřící hlavice příslušenství: opto-mechanický držák orientovaný na předměty před, nad, či pod polohou vzorkovacího prostoru spektrometru
  • Precizní vizuální orientace: integrovaná kamera umožňuje velmi přesné hledání měřícího místa na předmětech, zvětšování obrazu a ukládání vizuální evidence analýzy
  • Kontaktní i nekontaktní možnosti měření infračervených spekter, tj. více měřících módů na jednom příslušenství: spekulární/difůzní reflexe + ATR diamantový krystal s měřícím bodem 500 mikrometrů!
  • V kombinaci se spektrometrem Nicolet iS5 velmi snadná přenositelnost (PELICASE), měření mimo laboratoř + napájení z baterie
  • Spektrální rozsah: střední IR až vzdálená (FAR) IR, dle instalovaného spektrometru