Novinky

LABOREXPO 2017: Oceněný exponát veletrhu

V soutěži veletrhu Laborexpo 2017 byly oceněny dva spektrometry společnosti Nicolet CZ s.r.o.! Mobilní Ramanův spektrometr i-Raman PRO ST a dále Analyzátor i-QCRx.

Procesní Ramanův spektrometr Nicolet iXR

Nový multi-modální disperzní Ramanův spektrometr iXR je prvním komerčně dostupným procesním a laboratorním Ramanem určeným primárně pro integraci s dalšími analytickými metodami.

FT-IR mikroskop Nicolet iN5

Nicolet iN5 je nejnovější infračervený mikroskop s Fourierovskou transformací na trhu. Nabízí jednoduchost FT-IR spektrometru spolu se schopností měřit vzorky až do velikosti několika mikrometrů. Nicolet iN5 byl vyvinut speciálně pro analytiky, techniky a vědce kteří přesně vědí jakou informaci chtějí, ale nemají čas se stát specialistou na FT- IR mikroskopii. Nicolet iN5 je spektrometr pro experty hledající odpovědi rychlým a reprodukovatelným způsobem.

Přenosný Ramanův spektrometr i-Raman Pro-ST

Nový přenosný Ramanův spektrometr iRaman Pro-ST nabízí jedinečné řešení pro měření Ramanových spekter přes obalové materiály See Through package, a to včetně papírových obalů!