Aplikační podpora

Společnost Nicolet CZ s.r.o. zabezpečuje pravidelné školení uživatelů spektrometrů různých typů v rámci specializovaných kurzů pro naše zákazníky. Jejich detailní seznam včetně termínů konání a obsahu naleznete v sekci kurzy.
 
V sekci teorie pak naleznete základní principy infračervené a Ramanovy spektroskopie.

V sekci nazvané jako aplikace naleznete vybrané příklady z laboratorní a provozní praxe, které lze řešit pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie.
 
Majitelům spektrometrů Nicolet, Neaspec, Mattson, BWTek a S+I je vždy určena bezplatná aplikační podpora!