Antaris Target Blend Analyzer - NIR průmyslový analyzátor

FT-NIR průmyslový spektrometr Antaris Target byl speciálně vyvinut pro farmaceutický průmysl.

  • On-line kontrola uniformity práškových směsí
  • Odstranění ztrát způsobených nedokonalou kontrolou výroby
  • Snadná montáž na technologické zařízení
  • Analytická kontrola mísení tabletoviny v reálném čase

Nová technologie, použitá při vývoji tohoto NIR spektrometru, umožňuje sledování mísení práškových směsí při výrobě tablet v reálném čase. Je založena na technologii MEMS (Micro- Electro-Mechanical Systems). Umožňuje on-line měření spekter v blízké infračervené oblasti v rozsahu 7400 – 5550 cm-1 (1350 – 1800 nm) s rozlišením 3,5 cm-1. Zdrojem záření je miniaturní polovodičový zdroj – SLED (Superluminiscent Light-Emitting Diode), jehož předpokládaná životnost je dimenzována na 25 let. Pro snímání měřených vlnových délek je použit Fabry-Pérotův laditelný interferometr s vysokým rozlišením.

FT-NIR spektrometr Nicolet Antaris Target

Výstupem jsou kromě NIR spekter suroviny přímo závislosti standartních odchylek jednotlivých spekter. Operátor pak on-line sleduje rychlost a kvalitu mísení tabletoviny. Tento unikátní přístup klade minimální nároky na obsluhu.