180º příslušenství

Pro laboratoře s větším množstvím vzorků v různých velikostech, tvarech a skupenstvích je velmi výhodné tzv. 180º vzorkovací příslušenství. Součástí příslušenství je několik různých typů držáků, takže lze měřit Ramanská spektra obsahu vialek, zkumavek, obsahu sáčků, fólii, tablet atd.

Přílsušenství lze využít jak v disperzních Ramanových spektrometrech DXR SmartRaman a S+I, tak v FT-Raman spektrometrech. K dispozici jsou typy 180º reflective i 180º refractive.

Toto příslušenství umožňuje i jednoduché zapojení různých specializovaných typů měřících cel (spinnery, kryogenní, vysoce teplotní, elektrochemické, cely s kontrolou vlhkosti atd.).